Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 24 2018

22:50
Do wszystkiego ochoty brak. Od środka. Od spodu. Od duszy samej. Nieochota.
— S. Mrożek
Reposted fromwynne wynne viasarazation sarazation
22:40
2011 b4d5
Reposted bynotyourstrawberry notyourstrawberry

September 19 2018

13:32
9848 a5e5
Reposted from4777727772 4777727772 viasarazation sarazation

August 06 2018

10:33
1952 3e02

asloversdrown:

The Mirror ////andrei T A R K O V S K Y

March 15 2018

12:51
9833 ce89
Reposted fromladypsychosexy ladypsychosexy
12:51
9829 ef16 500
Reposted fromladypsychosexy ladypsychosexy
12:48
12:48
Nieokreślony niepokój (free floating anxiety) należy do form lęku spotykanych najczęściej w nerwicach. Chory odczuwa wewnętrzne napięcie, jakby coś przykrego miało go spotkać, jakby mu coś zagrażało. Niekiedy niepokój ten koncentruje się na jakichś drobnych trudnościach i konfliktach, które urastają wówczas do wielkich problemów, budząc jednocześnie agresję: uczucia te bowiem (lęk i agresja) zwykle chodzą w parze. Stałe wewnętrzne napięcie odbija się na czynnościach układu endokrynno-wegetatywnego. Układ ten jest w stałym pogotowiu do walki i ucieczki (fight and fight reaction), co z kolei na zasadzie błędnego koła zwiększa stan wewnętrznego napięcia. Dotyczy to również układu ruchowego: napięcie mięśniowe jest wzmożone, stąd podwyższenie odruchów głębokich, i tak częste w nerwicach, uczucie znużenia i bóle mięśniowe.
— Psychopatologia nerwic, Antoni Kępiński
Reposted frommhsa mhsa viate-quiero te-quiero

March 03 2018

17:29
Nadziei na prawdziwą miłość nie warto tracić z byle kim.
— J.Ros
Reposted fromnivea nivea viaeternaljourney eternaljourney
17:27
0616 5fc2
17:20
Reposted frommrrru mrrru viaczoo czoo

February 21 2018

16:06
6225 b2c4
Reposted fromdumbscream dumbscream viatobecontinued tobecontinued

February 12 2018

00:49
Czekam na kogoś. 
Czasami po prostu przychodzę tu żeby na kogoś poczekać.
Na kogoś kto i tak nigdy nie przyjdzie.
Czekam.
— ..
00:41
Przepraszam, że piszę
nie chcę przeszkadzać
zastanawiam się tylko
jak ci bije moje serce
— M .Goniewicz
Reposted fromniiepoczytalna niiepoczytalna vialilacwine lilacwine

February 10 2018

15:25
3309 f1a7
Reposted fromEtnigos Etnigos viaoversensitive oversensitive

February 07 2018

19:18
1110 d17c
Reposted fromkarahippie karahippie viaalliwantisyou alliwantisyou
19:10

February 05 2018

23:03
4316 2a16 500
Reposted from4777727772 4777727772 viaawakened awakened
22:47
Wiem, pewnie ( jak zwykle )pomyślisz, ze jestem debilem, po co ci wysylam kwiaty? Psychol. Ja po prostu bardzo chciałbym komuś dać kwiaty, mam taką ochotę dać komuś kwiaty i za Chiny Ludowe nie mam komu, tylko Tobie można dać kwiaty, gdy jest się mną...

February 04 2018

17:27
4080 d888 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl