Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 30 2018

01:51
8704 d326 500
01:49

Wyjedź gdzieś, najlepiej daleko, choćby na weekend.
Dystans geograficzny pozwala nabrać dystansu psychicznego.

01:49

Później są jeszcze pijane telefony i sms-y. Do eks. Albo do faceta, do którego w żadnym razie nie powinna się odzywać, i gdy jest trzeźwa, nawet rozumie, że nie powinna tego robić. I wcale nie pomaga to, że mówiła przyjaciółce, żeby jej zabrała w takiej sytuacji telefon, bo celowo poszła do łazienki, tak aby ona tego nie widziała. A najgorsze jest, że jego numer zna na pamięć i może go recytować we śnie i po spożyciu w różnych konfiguracjach, to jest normalnie, od tyłu, w liczbach porządkowych jak te, które podajesz w banku (podaj drugą cyfrę telekodu itp.).

I w telekodzie się myli, a przy jego numerze nigdy.

— Piotr C. "BRUD"
01:47
Nie chcę być Twoim ładnym wspomnieniem. Chcę być Twoją ładną przyszłością.

January 25 2018

13:03
13:02
7113 1815 500
Reposted fromzenibyja zenibyja viamglistyporanek mglistyporanek
13:01
4454 4ab0
Reposted fromohnina ohnina viadoubleespresso doubleespresso
12:34
7957 fdd6 500
Reposted fromlovelylovelyu lovelylovelyu viasarazation sarazation
12:34
12:33
8490 df45
Reposted fromnyaako nyaako viamglistyporanek mglistyporanek

January 18 2018

13:53
Reposted fromshakeme shakeme viasarazation sarazation
13:53
0599 4e56 500
13:52
6096 9868 500
Reposted fromrawriot rawriot viamglistyporanek mglistyporanek
13:52
1793 7cce 500

spiritofally:

Back in middle school, my friends and I used a very simple coded language for writing secret messages. I saw some posts about needing to hide one’s beliefs from partners/bosses/parents so I wanted to share it with you! These would also be great to incorporate into sigils since they are simple lines and dots.

Reposted fromcatplant catplant viamglistyporanek mglistyporanek
13:50
Boris Groh "Night walking"
13:45

December 31 2017

10:20
10:16
0695 8a3b 500
Deer came to the store and got some biscuits.
After half an hour he returned with his family.
Colorado, US.
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viasarazation sarazation
10:15
2619 2a29 500
10:14
2746 9b33
Reposted from4777727772 4777727772 viasarazation sarazation
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl