Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 17 2017

12:00
Haruki Murakami, Norwegian Wood

May 06 2017

20:51
1843 9c3d
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viabzdura bzdura

April 17 2017

13:03
6869 f2db 500
Reposted fromLittleJack LittleJack viasarazation sarazation
13:00
2007 4037 500
Reposted fromsarazation sarazation
09:38
5700 bbaa
Reposted fromsarazation sarazation vianowezsie nowezsie

March 21 2017

13:52
8920 0d54 500
Reposted fromerial erial viaasylopath asylopath
13:47
Tęsknię do Ciebie przez stół, przy którym siedzimy, tęsknię z fotela na fotel obok, w teatrze czy w kinie (...) na szerokość kołdry, która okrywa nas oboje, tez potrafię tęsknić do Ciebie - przez drzwi łazienki, w której się kąpiesz, i przez schody, po których idziesz do mnie, i przez naskórek mój, szczelnie przywarty do Twego.
— A. Osiecka
Reposted fromesperer esperer viadifferent-love different-love
13:46
Nie mam już siły żebrać o Twoją uwagę.
— moje

March 17 2017

20:20
0885 a30d 500

zzzze:

Beuford Smith
Paul Chambers, John Coltrane, c. 1970
Vintage gelatin silver print

Reposted fromLittleJack LittleJack viasarazation sarazation
20:19
J'ai le vin mauvais

[franc. upijam się na ponuro]
— Fiodor Dostojewski, Zbrodnia i kara
Reposted frommhsa mhsa viapieprzicynamon pieprzicynamon

March 13 2017

23:22
9040 7a93
Reposted fromLittleJack LittleJack viasarazation sarazation
23:21
6937 8fe3
Reposted fromretaliate retaliate viasarazation sarazation
23:21
6067 a4f5
Reposted frommelanchujnia melanchujnia viasarazation sarazation

March 10 2017

16:07
Hjalmar Przeżyłem najbardziej gorzką godzinę mojego życia Gregers Myślę jednak, że i najwznioślejszą
— henrik Ibsen "dzika kaczka"

March 05 2017

00:42
6431 3a89
Reposted fromoskus oskus viasarazation sarazation

March 04 2017

16:25
7349 da46 500
Reposted frommyu myu viablackheartgirl blackheartgirl
13:51
9381 4178
Reposted frommay29th may29th viafutureiscoming futureiscoming
11:50
0042 6a2b 500
Reposted frompoznajesz poznajesz
11:48
1608 bbe9 500

fancyadance:

Doors around the World

Montmartre, Paris

Burano, Italy

Japan

Beijing, China

Rabat, Morocco

Bali, Indonesia

Sardinia, Italy

Shanghai, China

more

Reposted fromnarwhalbutts narwhalbutts
11:19
Reposted fromshakeme shakeme viasarazation sarazation
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl