Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 21 2018

16:06
6225 b2c4
Reposted fromdumbscream dumbscream viatobecontinued tobecontinued

February 12 2018

00:49
Czekam na kogoś. 
Czasami po prostu przychodzę tu żeby na kogoś poczekać.
Na kogoś kto i tak nigdy nie przyjdzie.
Czekam.
— ..
00:41
Przepraszam, że piszę
nie chcę przeszkadzać
zastanawiam się tylko
jak ci bije moje serce
— M .Goniewicz
Reposted fromniiepoczytalna niiepoczytalna vialilacwine lilacwine

February 10 2018

15:25
3309 f1a7
Reposted fromEtnigos Etnigos viaoversensitive oversensitive

February 07 2018

19:18
1110 d17c
Reposted fromkarahippie karahippie viaalliwantisyou alliwantisyou
19:10

February 05 2018

23:03
4316 2a16 500
Reposted from777727772 777727772 viaawakened awakened
22:47
Wiem, pewnie ( jak zwykle )pomyślisz, ze jestem debilem, po co ci wysylam kwiaty? Psychol. Ja po prostu bardzo chciałbym komuś dać kwiaty, mam taką ochotę dać komuś kwiaty i za Chiny Ludowe nie mam komu, tylko Tobie można dać kwiaty, gdy jest się mną...

February 04 2018

17:27
4080 d888 500

January 30 2018

01:51
8704 d326 500
01:49

Wyjedź gdzieś, najlepiej daleko, choćby na weekend.
Dystans geograficzny pozwala nabrać dystansu psychicznego.

01:49

Później są jeszcze pijane telefony i sms-y. Do eks. Albo do faceta, do którego w żadnym razie nie powinna się odzywać, i gdy jest trzeźwa, nawet rozumie, że nie powinna tego robić. I wcale nie pomaga to, że mówiła przyjaciółce, żeby jej zabrała w takiej sytuacji telefon, bo celowo poszła do łazienki, tak aby ona tego nie widziała. A najgorsze jest, że jego numer zna na pamięć i może go recytować we śnie i po spożyciu w różnych konfiguracjach, to jest normalnie, od tyłu, w liczbach porządkowych jak te, które podajesz w banku (podaj drugą cyfrę telekodu itp.).

I w telekodzie się myli, a przy jego numerze nigdy.

— Piotr C. "BRUD"
01:47
Nie chcę być Twoim ładnym wspomnieniem. Chcę być Twoją ładną przyszłością.

January 25 2018

13:03
13:02
7113 1815 500
Reposted fromzenibyja zenibyja viamglistyporanek mglistyporanek
13:01
4454 4ab0
Reposted fromohnina ohnina viadoubleespresso doubleespresso
12:34
7957 fdd6 500
Reposted fromlovelylovelyu lovelylovelyu viasarazation sarazation
12:34
12:33
8490 df45
Reposted fromnyaako nyaako viamglistyporanek mglistyporanek

January 18 2018

13:53
Reposted fromshakeme shakeme viasarazation sarazation
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl