Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 29 2017

12:02
12:02
12:02
7490 b906 500
ok
Reposted fromqb qb viayanek yanek
12:01
2736 2938

November 27 2017

11:57
1875 bd4c 500
Reposted fromPoranny Poranny viayanek yanek
08:11
Reposted fromedcW edcW viaorangeugarte orangeugarte

November 26 2017

21:42
 Mam szaloną ochotę na Twoje towarzystwo
Bez względu na wszelkie erotyczne objawy
— Stanisław Ignacy Witkiewicz "List do żony"

November 13 2017

23:30
2026 1b18
Reposted fromniewychowana niewychowana viaoutofmyhead outofmyhead
23:27
8628 fa6a
Reposted fromfalkaa falkaa
23:25
Bovaryzm – postawa rozczarowania wiążąca się z poczuciem niezgodności pomiędzy wyidealizowanym obrazem własnej osoby a rzeczywistością. Jednostki przejawiające taką postawę są wiecznie niezaspokojone, skłonne do egzaltacji i zachowań romantycznych, przy jednoczesnym deprecjonowaniu rzeczywistości.
Reposted fromKropledonosa Kropledonosa viatutaj tutaj

November 12 2017

02:47
1337 0ea8
02:46
5443 1049
Reposted frommglistyporanek mglistyporanek
02:46
6177 5914
Reposted fromxoxou xoxou viamglistyporanek mglistyporanek
00:47
4555 e1c2
Reposted fromretaliate retaliate viamglistyporanek mglistyporanek
00:43
2663 0d73 500

November 11 2017

22:12
Zarzuty można odeprzeć, pretensje zbagatelizować, za obrazę przeprosić. Na obojętność jednak nie ma rady.
— Danuta Bieńkowska

November 06 2017

23:40
Reposted frombluuu bluuu vialanuch lanuch
23:25
3108 1222
Reposted fromkarahippie karahippie viapiehus piehus
23:13
4:36 - Dobry wieczór, a właściwie to już bliżej do dzień dobry.
4:58 - Nie bierz tej wiadomości za nieistotny bełkot mej pijanej osoby. Dobrze, może jestem w lekkim stanie nietrzeźwości, ale to tylko pomaga mi ominąć bariery i czuję w sobie odgórną potrzebę żeby coś Ci napisać, obojętnie co, cokolwiek, ale muszę zostawić ślad po tej chwili, gdy towarzyszysz każdej mojej myśli. Wolę już ten natłok w jakiś konstruktywny sposób wyładować.
5:16 - Pewnie już śpisz i zapewne jak zawsze masz tak słodko rozchylone wargi.
5:46 - Zniknęłaś, nie można tak znikać, gdyby świat był mi choć trochę bardziej przychylny można by było pozwać człowieka za gwałt na emocjach.
5:51 - Wiem, rozumiem, to nie łatwe ze mną, ogólnie rzadko słowo proste prawidłowo łączy się z moją osobą, ale nie można tak znikać, bez ostrzeżenia, a później tylko w przelocie posyłać mi jeden wymuszony uśmiech.
5:58 - Wiem, że chcesz zapomnieć, iść dalej i domyślam się, że Ci w tym nie pomagam za bardzo.
6:22 - Kurwa, przepraszam.
— bum i kocham cie dalej.
Reposted fromrevalie revalie viafalkaa falkaa
23:11
0860 e3c9
Reposted fromuciekne uciekne viazupkaaa zupkaaa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl