Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 13 2017

09:50
Reposted frommrrru mrrru viayanek yanek

August 07 2017

20:38
9597 a555
Reposted fromrichardth richardth viaSkydelan Skydelan
15:45
14:40

August 05 2017

18:41
1613 14d4 500
Reposted fromrol rol viaPrzygnebiona Przygnebiona

August 03 2017

16:15
8434 d1f2
Reposted fromyoo yoo viaoutline outline

August 02 2017

21:57
Plus bycia kawalerem? Nie trzeba popierdalać po jakieś mango srango i inne frykasy, można się parówek nażreć.
Reposted fromyanek yanek
21:34
3019 fbde 500
Reposted frompanopticumlc panopticumlc viaadurowe adurowe

August 01 2017

16:14
9277 8c0f 500
Sztućce projektu Salvadora Dali
Reposted fromArshiaDhwani ArshiaDhwani
12:57
1382 6063

Conrad Jon Godly

Reposted frommilo317 milo317 viasoupless soupless
12:57
0884 ae5b
Reposted fromspitblaze spitblaze viasoupless soupless
12:57
6112 e630 500
Reposted fromjestemzero jestemzero viasoupless soupless
12:54

July 31 2017

18:26
I te krótkie momenty kiedy czułem, że ty czujesz to samo.
— J.L.WIŚNIEWSKI
Reposted frompoolun poolun viapikkumyy pikkumyy

July 30 2017

13:37
3406 2cc0
Reposted fromimyours imyours viayanek yanek

July 28 2017

15:28
6257 b6f2

bosquesapie:

Late Spring (1949) - Yasujirô Ozu

Reposted fromLittleJack LittleJack viayanek yanek

July 16 2017

15:09
Łąki wśród lasów zalane wodą. Dziwne tataraki oliwkowo–zielone. Na stawikach nenufary purpurowo–fioletowe. Coraz wścieklejsza roślinność i ludzie coraz bardziej jaskrawo, ale cudownie ubrani – fiolet żółć i purpura, czasami zieleń szmaragdowa – co przy ciałach czekoladowych i brązowych na tle roślin dziwnych, robi efekt piekielny. […] Drzewa o liściach form niebywałych, od olbrzymich fałdzistych, do wystrzępionych w drobne ząbki różnych kształtów. […] Wszystko to sprawia najstraszniejsze cierpienie, ból nie do zniesienia, bo Jej nie ma ze mną. Tylko rozpacz najgorsza i bezsens widzenia tej piękności. Ona tego nie widzi, a ja jestem artystą. Najgorszemu wrogowi nie życzyłbym, aby przeżył to, co ja przemyślałem na okręcie i co cierpię patrząc na niepojętą piękność świata. Wszystko to się we mnie nie mieści psychicznie. Wszystko trucizna, która zbliża do myśli o śmierci.
— 29.06.1914, Hotel Suisse, Ceylon - 4 miesiące po samobójstwie narzeczonej Witkacego, Jadwigi Janczewskiej
12:16

//07.07.2017

sztambuch:

nie taki był plan

nie miałem się
w tobie 
zakochać

i nie miałem
czekać
przez cały dzień

na wiadomość
od ciebie

m.m

Reposted fromsoplica soplica viahepi hepi

July 15 2017

12:47
5433 f26f
Reposted fromkaiee kaiee viamartrol martrol
12:43
7172 4054 500
Reposted fromtfu tfu viaantonim antonim
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl